Підготовка до акредитації
випробувальних лабораторій
Підготовка до акредитації випробувальних лабораторій ДСТУ ISO 17025: 2017
Якщо у Вас з'явились будь які питання зв'яжіться з нами!
Одержання свідоцтва про акредитацію реалізується через досягнення лабораторією відповідності спеціальним вимогам встановленим в ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.
Підготовка здійснюється послідовно, етапами
Діагностичний аудит, аналіз реального стану
Розробка плану заходів (Коригувальних засобів) з усунення невідповідностей виявлених під час діагностичного аудиту
Прямі консультування щодо реалізації заходів з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Супровід лабораторії в процесі акредитації

1
Аудит провадиться у відповідності до вимог та рекомендацій ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»

Критеріями аудиту є вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, політики та методики НААУ (Документи НААУ) , нормативно правові акти, що поширюються на діяльність лабораторії.

Аудит складається з наступних єтапів:
1
Ознайомлення з запитом замовника (проект сфери акредитації)
2
Оцінки неупередженості лабораторії (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, організаційна структура заявника, вид діяльності, Положення про лабораторію, Штатний розпис, посадові інструкції)
3
Оцінка-визначення кваліфікації та компетентностей персоналу лабораторії - освіти, досвіду, навичок з випробувань та застосування методів випробувань, навичок з володіння випробувальним устаткуванням, знань інших нормативних документів в необхідному об'ємі
4
Аналіз документованої системи якості лабораторії(в разі наявності)
5
Аналіз нормативно - технічної бази (стандарти, методики випробувань, технічна та експлуатаційна документації на випробувальне устаткування, засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання)
6
Оцінка відповідності приміщень лабораторії замовника, робочих місць
7
Оцінки матеріально-технічного забезпечення, забезпечення випробувальним та допоміжним устаткуванням, засобами вимірювання
8
Аналіз паспорту лабораторії (в разі наявності)
Результати аудиту оформлюються письмово у вигляді звіту та надаються замовнику для врахування в роботі при підготовці до акредитації. Звіту аудиту містить дані аудиту та висновки аудиту (Форма акту аудиту).

2
Розробка плану заходів (коригувальних заходів) з усунення невідповідностей виявлених під час діагностичного аудиту

Результати розробки заходів оформлюються документально у вигляді достатньо детальних інформативних рекомендацій з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

3
Прямі консультування щодо реалізації заходів з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 передбачають насупні єтапи
Розробка Положення про лабораторію, посадових інструкцій персоналу
Розробка документів системи якості (настанови з якості, процедур, методик, інструкцій, документів, протоколів та форм документів)
Впровадження системи якості в діяльність лабораторі
Навчання персоналу, організація стажування, набуття практичних навичок
Підготовка приміщень (умови що поширюються на приміщення,навколишнє середовище проведення випробувань, зберігання та застосування випробувального устаткування, об'єктів випробувань)
Організація робочих місць
Погодження паспорту лабораторії (Ф-08.17.19)
Наші контакти
Made on
Tilda